Başvuru şekli ve süresi

Yarışma koşullarını sağlayan öğrenciler elektronik başvuru formunu doldurur ve ilgili belgeleri aşağıdaki adrese iliştirir: http://e-uslugi.mon.gov.mk, ve elektronik olarak başvuru yapma imkanları yoksa, bir kağıt başvurusu doldurun (yoklama kağıdı) ve yurtta yarışmadan sonra gerekli belgeleri teslim etmek. Öğrenciler sadece bir yurda kabul için başvurabilirler..

Öğrencilerin başvurmaları için son tarih II yıl ve daha yüksek yıllar 26.07.2021 yıl ve kadar sürer 20.08.2021 yıl. Öğrencilerin başvurmaları için son tarih ben yıl Dan başlar 06.09.2021 yıl ve kadar sürer 24.09.2021 yıl.

Yurtlara kabul edilen öğrencilerin kesin listelerinin yayımlanmasından sonra belirli bir yurtta barınma kontenjanlarının boş kalması durumunda,, uygulama tamamlanıncaya kadar devam edecek, ama en geç 15.11.2021 yıl.

Gerekli belgeler

Yarışma koşullarını sağlayan öğrenciler elektronik başvuru formunu doldurur ve ilgili belgeleri http'e ekler.://e-uslugi.mon.gov.mk, ve elektronik olarak başvuru yapma imkanları yoksa, bir kağıt başvurusu doldurun (yoklama kağıdı) ve yurtta yarışmadan sonra gerekli belgeleri teslim etmek:
1. 'den ödenmiş idari ücretli başvuru 50,00 dinar;
2. Çalışmalar sırasında düzenlilik sertifikası;
3. Önceki yıllardan planlanan ve geçen sınavların sayısını gösteren sertifika;
4. Sertifikalı örnek "UPPI";
5. İlk yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, tamamlanan orta öğretim için diplomanın bir kopyasını ve kayıtlı tam zamanlı çalışmalar için bir sertifika gönderin (veya üniversiteye kabul edildiğini doğrulayan başka bir belge);
6. Öğrencinin aile durumuna ilişkin açıklama, yani yakın ailesi;
7. Ebeveynleri ve ebeveyn bakımı olmayan adaylar-öğrenciler (sosyal bakım için yetkili bir Merkezden bir sertifikaya sahip olmak, bakıldığı evden alınan sertifika veya ebeveynsiz çocuklar olduklarını kanıtlayan diğer uygun belgeler) ve engelli olarak sınıflandırılan öğrenciler (Fiziksel veya zihinsel gelişimdeki engelliliğin türü ve derecesi ile özel ihtiyaçlar hakkında yetkili bir kurum tarafından verilmiş bir bulgu ve görüşe sahip olmak, ve fiziksel veya zihinsel gelişimde engellilerin özel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için Kural Kitabı uyarınca) durumlarını kanıtlayacakları;
8. Adayın ve yakın ailesinin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin açıklama (ebeveyn-veliler, Kardeşler, kız kardeşler), Adayın, işbirliği anlaşması yaptığı belirli kurumlardan gerekli belgeleri sağlamak için Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nı re'sen kabul ettiği;
9. Veri kimliği beyanı;
10. Evde barınma ve yemek masraflarının tam olarak ödenmesi için ebeveyn-vasinin beyanı;
11. Çalışan aile fertlerinin Haziran ayı için gerçekleşmiş maaş makbuzları 2021 yıl veya bu ay için maaş ödenmemişse, son ödenen maaşın makbuzunu ibraz etmek (devlet ve kamu kurumlarında çalışan anne-baba-vasilerin yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış maaş belgesi ibraz etmeleri, ve özel şirketlerde çalışan vasi ebeveynler için maaş belgesi ve maaşın alındığına dair onaylı beyanname ibraz etmeleri); emekli aile üyelerinin emeklilik çeki tutarına ilişkin bir belge sunmaları; boşanmış ebeveynler için boşanma belgesi ibraz etmeleri ve adayın nafaka alması halinde bunu aylık gelir olarak ibraz etmeleri, sosyal yardım yararlanıcılarının nihai bir karar veya nihai kontrol sunması için, tıbbi not göndermek için engellilik için, adayın kardeşleri için ise, öğrenciler kim, okuldan bir sertifika gönderilir, yani, fakülte veya diğer kurum;
12. Eğitim ve Bilim Bakanlığı resmen, imzalanan işbirliği anlaşmalarına uygun olarak, aşağıdaki belgeleri sağlayacaktır:
– Gelir İdaresi Başkanlığından sertifika, önceki yıl için çeşitli gerekçelerle kazanılan gelir için (bağımsız faaliyetten elde edilen gelir, tarımsal faaliyetten elde edilen gelir, mülkiyet geliri ve mülkiyet hakları, sermaye geliri, sermaye kazançları,şans oyunları ve diğer ödüllü oyunlardan elde edilen kazançlar, diğer gelirler) her iki ebeveyn için- adayın vasileri bireysel olarak ve adayın kendisi için;
– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İş Kurumu'ndan birinci dereceden işsiz aile fertlerinin işsiz olduğuna veya parasal tazminat alıp almadığına dair teyit;
– erkek kardeş/kardeş kat için doğmuş türetme 6 yaş, ve ayrıca ölen bir ebeveyn için vefat edenin Nüfus Dairesi'nden bir ifadesi;
– İçişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlık Belgesi.

Belgelerin teslimi

Yarışma koşullarını sağlayan öğrenciler elektronik başvuru formunu doldurur ve ilgili belgeleri http'e ekler.://e-uslugi.mon.gov.mk, ve elektronik olarak başvuru yapma imkanları yoksa, bir kağıt başvurusu doldurun (yoklama kağıdı) ve yurtta yarışmadan sonra gerekli belgeleri teslim etmek

Velisi ve velisi olmayan adaylar-öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler sıra numarasına göre belgeleri teslim ederler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.


Kitlesel toplanma ve gruplaşmaları önlemek ve KOVID'in yayılmasını önlemek için 19, Kağıt başvuru ile yurt başvurusu yapan adaylar (yoklama kağıdı) tarihinden itibaren konaklama için başvurdukları yurda yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 26.07.2021 yıl ile 20.08.2021 yıl, gelen öğrenciler ben yıl itibaren belgeler sunulur. 06.09.2021 yıl ile 24.09.2021 yıl. Öğrenci Yurdu, tüm adayların belgelerini, başvuru yaptıkları yurda kabul ve belgelerinin doğrulanması için Komisyona sunar..
Sunulan belgeler varsa adaylar sıralanmayacaktır.:
zamansız teslim.

Öğrencilerin kabulü için usul ve prosedür

Öğrencilerin kabulü için son liste II yıl ve daha yüksek yıllar açıklanacak 30.08.2021 yıl öğrencinin başvurduğu yurtlardaki ilan panolarında ve Bakanlığın internet sitesinde. Sonuçlara itiraz Eğitim ve Bilim Bakanlığı arşivlerine sunulur., "NS. NS.. Cyril ve Methodius ”hayır. 54, Üsküp itibaren son tarih 5 günler sonuçların yayınlandığı günden itibaren.

Öğrencilerin kabulü için son liste ben yıl tarihinde yayınlanacak 30.09.2021 yıl öğrencinin başvurduğu yurtlardaki ilan panolarında ve Bakanlığın internet sitesinde. Sonuçlara itiraz Eğitim ve Bilim Bakanlığı arşivlerine sunulur., "NS. NS.. Cyril ve Methodius ”hayır. 54, Üsküp itibaren son tarih 5 günler sonuçların yayınlandığı günden itibaren.

Konaklama tarihleri

Öğrenci, kabul edildiği yurtla sözleşme imzaladığı günden itibaren yurda yerleşir., ama daha geç değil 10 günler yayınlanan nihai listeden.

Belgeleri indirin