ЗОШТО ЛОГОС?

Студентски дом  Логос е новоизграден објект кој активно работи од 2015 година   со цел да  обезбедиме  квалитетно   сместување  и исхрана на  студенти по Европски стандарди  со целосна посветеност на студентскиот развој. Нашата  мисија е  постојано унапредување и следење  на стадардите  и квалитетот на услугите  кои ги нудиме со целосна поддршка и професионалност.

❝ Следење на потребите на студентите се наша мотивација за успех и препознатливо реноме.❞