СМЕСТУВАЊЕ

ЗА СТУДЕНТИ

Комплетно сместување со исхрана за студенти.

ЗА ТУРИСТИ

Комплетно сместување за домашни и странски гости.

1
ГОДИНИ НА ПОСТОЕЊЕ
1
СМЕСТЕНИ СТУДЕНТИ
1
КАПАЦИТЕТ НА ЛЕГЛА

ВО БЛИЗИНА

УГД Кампус 2

Спортска сала

Маркети

Ресторани