Dërgoni mesazhin tuaj

Telefoni

+389 70 257 264

+389 70 264 438

E-mail

student@logos.mk

office@logos.mk

Adresë

Shën. “11ju Kongres” Nr. 53

Shtip, С.Македонија