Akomodimi

PËR STUDENTET

Akomodim i kompletuar me ushqim për studentët.

PËR TURISTËT

Akomodim i kompletuar për mysafirë vendas dhe të huaj.

1
VITE EKZISTENCE
1
NXËNËS TË AKOMODUAR
1
KAPACITETI I SHTRATIT

AFER

Kampusi UGD 2

Sallë sportive

Tregjet

Restorante