ЗОШТО ЛОГОС?

Студентски дом Логос е новоизграден објект кој активно работи од 2015 година со цел да обезбедиме квалитетно сместување и исхрана на студенти по Европски стандарди со целосна посветеност на студентскиот развој. Нашата мисија е постојано унапредување и следење на стадардите и квалитетот на услугите кои ги нудиме со целосна поддршка и професионалност.

❝ Следење на потребите на студентите се наша мотивација за успех и препознатливо реноме.❞